Üretimde Kalite

Yağmur Traktör’de kalite anlayışı; Dünya Klasında Üretim (World Class Manufacturing) süreci paralelinde, parçalar üretime verilmeden önce, üretim ve/veya montaj sırasında ya da komple ürün üzerinde olmak üzere çeşitli ölçüm, test ve süreç izleme teknikleri ile önleme ve sürekli iyileştirme mantığı üzerine kurulmuştur.